Integritetspolicy

Integritetspolicy

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg. Vi strävar att alltid skydda din identitet och personuppgifter på bästa möjliga vis. På denna sida beskriver vi hur och varför vi spar dina personuppgifter samt vad dina rättigheter är.

Personuppgifter är all information som kan knytas och identifiera en enskild person. Exempelvis skulle det kunna vara namn, telefonnummer, e-post och adress. Även orderhistorik räknas som en personuppgift.

1. Ändamål och vilka personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter som behandlas genom att du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig är följande nedan.

1.1 Hantering av ditt köp

Följande personuppgifter sparas och behandlas för detta ändamål:

 • Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter (bostads- eller leveransadress, e-post och telefonnummer), betalningsinformation

Exempel på behandlingar

 • När du gör ett köp på vår webbplats spar vi kontaktinformation för att kunna verifiera dig som köpare, skicka ut orderbekräftelse och leverera varor till angiven leveransadress

Rättslig grund

 • Avtal: Behandlingen av följande personuppgifter är nödvändig för att uppfylla vårt ansvar och åtagande i avtalet (köp- och leveransvillkor). Personnummer behandlas i samband med köp för att kontrollera identifiering och för ändamålet kreditupplysning hos vår betallösning

1.2 Marknadsföra Sunda och våra produkter

Följande personuppgifter sparas och behandlas för detta ändamål:

 • E-post för direkt kommunikation
 • Sociala medier konton
 • Orderhistorik och kön för att kunna ge dig bättre och relevant kommunikation och erbjudanden

Exempel på behandlingar

 • Direktmarknadsföring via e-post och sociala medier

Rättslig grund

 • Allmänt intresse: Behandlingen av följande personuppgifter grundar på att du har tidigare visat intresse av vårt företag eller produkter och för vårt berättigade intresse ska kunna marknadsföra vårt företag och produkter vidare.

2. Källor vi hämtar personuppgifter från

Utöver de uppgifter du själv uppger till oss vid kontakt, köp eller användning av vår site kan vi också samla in personuppgifter via tredjepart. De uppgifter vi då samlar in är följande:

 • Namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, IP-adress, surfvanor på vår site (inkluderar sessionstid, geografisk placering, enhet, vilka sidor du besöker och hur du hittade till vår site) och sociala medier.

3. Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt för respektive ändamål. Se mer specifikt under respektiveändamål.

Delning av personuppgifter

Ange mottagarna, det vill säga de som ni delar personuppgifterna med
Det är tillräckligt att ni anger kategorier av mottagare eller allmän information till exempel ”Skatteverket”, ”den som köper uppgifterna”, ”företag inom samma koncern”. Ni behöver bara ange de som ni sannolikt tror att ni kommer att dela uppgifterna med.

Om ni delar uppgifterna med personuppgiftsbiträden ska ni informera om att ni delar uppgifterna med dem genom att till exempelt skriva ”och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig” eller motsvarande formulering.

4. Överföring till land utanför EU/EES

I huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES, säkerhetställer vi att behandlingen sker enligt skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, exempelvis genom EU:s standardavtal Privacy Shield.

I vår marknadsföring analyserar vi delvis dina personuppgifter enligt 1.2 med hjälp av analysverktyget Google Analytics som bedrivs av Google Inc. Uppgifterna vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress och betalhistorik. För att veta mer om hur Google Inc. behandlar uppgifter, se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/ 

5. Dina rättigheter

Vi värdesätter dina synpunkter. Vid behandling av dina personuppgifter har du alltid vissa rättigheter. Gällande utövande av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@emanco.se.

 • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att skriftligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
 • Begäran om insyn i lagrade personuppgifter: Du kan när som helst skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig.
 • Begäran om radering/begränsning: Du kan när som helst begära att vi tar bort dina personuppgifter som berör dig. Du har även rätt i vissa fall till att kräva att Sunda AB begränsar sin behandling av personuppgifter samt invända mott viss behandling av personuppgifter för olika ändamål.
 • Rätt att lämna klagomål: Om du är missnöjd hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att lämna klagomål . Du har även rätt till lämna klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

6. Personuppgiftsansvarig

Organisationsnummer: 556761-4069
Adress:
Sunda AB
Kryddstigen 9
802 52 Gävle
Telefon: 026 824 23 (Mån-Fre 10.00-12.00)
E-post: info@sunda.se

Har du fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.